MIĘDZYNARODOWY UNIWERSYTECKI KONKURS TRADINGOWY

ODKRYWANIE TALENTÓW TRADERSKICH

WE WSPÓŁPRACY Z

 Star Beta cyklicznie organizuje Międzyuczelniany Konkurs Tradingowy. W poprzedniej edycji zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej otrzymali $1,000AUD za zajęcie 1 miejsca, $500AUD za zajęcie 2 miejsca, $300AUD za zajęcie 3 miejsca, $200AUD za zajęcie 4 miejsca i $100AUD za zajęcie 5 miejsca. Dodatkowo uczelnia, która zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej, otrzymała $1,000AUD.

TABLICA WYNIKÓW

ZWYCIĘZCY KONKURSU 2021

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZELNIA ZYSK
MIEJSCE 1
IMIĘ I NAZWISKO Hariram Sathasivan
UCZELNIA UNSW Forex Society
ZYSK 733.4%
MIEJSCE 2
IMIĘ I NAZWISKO Carlo Pane
UCZELNIA UNSW Forex Society
ZYSK 203.4%
MIEJSCE 3
IMIĘ I NAZWISKO Dane Urban
UCZELNIA UNSW Forex Society
ZYSK 202.7%
MIEJSCE 4
IMIĘ I NAZWISKO Emanuel Lorenc
UCZELNIA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ZYSK 167.8%
MIEJSCE 5
IMIĘ I NAZWISKO Nikola Ilievski
UCZELNIA S P Jain School of Global Management
ZYSK 132.8%
MIEJSCE 6
IMIĘ I NAZWISKO Mateusz Bednarz
UCZELNIA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ZYSK 114.5%
MIEJSCE 7
IMIĘ I NAZWISKO Daniel Poland
UCZELNIA University of Western Australia
ZYSK 33.1%

ZWYCIĘSKA UCZELNIA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIu